Ordinær generalforsamling

posted in: Indlæg | 0

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 28. november 2023 i Greve Borgerhus, med følgende dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning        Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Fremlæggelse af budget til godkendelse Kontingent 2024 – 200 … Continued

Fastelavnsfest

posted in: Indlæg | 0

Det vil glæde os at se alle friske piger og drenge i sjove og flotte udklædninger til årets fastelavnsfest i Holmehaven. Søndag den 11. februar 2024 kl. 14 på det grønne område ved legepladsen Der er godteposer til alle børn … Continued

Fibernet

posted in: Indlæg | 0

Der kommer fibernetværk i Holmehavens område – BornFiber har anlægt rør og fiber i Greve Syd/Mosede, herunder Holmehaven, ligeledes har TDC fået nedlagt net sammen med Bornfiber, TDC’s plan er at færdigetablere i foråret 2024. Se planskitse for området

Legeplads etableret

posted in: Indlæg | 0

Så er vores legeplads endelig færdig, det har været en længere proces efter at generalforsamlingen besluttede at etablere den, bl. a. skal der byggetilladelse for at kunne etablere den. Det tog en del tid, med nogle fejl fra Byg og … Continued

Oprensningsgener

posted in: Indlæg | 0

Region Sjælland er bekendt med, at der i forbindelse med oprensningen efter Værditabsordningen på 20 ejendomme i Holmehaven, er sket skade på rabatter og græsdække på dele af fællesarealerne. Skaderne er typisk forårsaget ved kørsel på arealerne med maskiner mv. … Continued

Oprensning af forurenet jord

posted in: Indlæg | 0

Region Sjælland oprenser forurenet jord fra berørte boliggrunde i Holmehaven Der er i 2021 blevet bevilliget penge fra staten til oprensning af forurenet jord på flere boliggrunde i Holmehaven. Læs info fra Region Sjælland

Status på anlægget

posted in: Indlæg | 0

Det går godt fremad med vores arbejde, hvor vi nu er færdige med at anlægget et regnvandsbassin, der kan rumme 685 kubikmeter regnvand og sikre området mod oversvømmelser. Vi er samtidig nået ca. halvvejs i arbejdet med at anlægget et … Continued

Rydning af fællesarealet

posted in: Indlæg | 0

Orientering fra KLAR Forsyning Vi er nu gået i gang med at opstarte klimatilpasningsprojektet i det grønne områder Holmehaven/Muldåsen og Parkåsen samt Holmeåsen. Se orientering fra KLAR Forsyning