BESTYRELSEN pr. 27.11.2018

Kontaktinformation – bestyrelsen

Kasserer:
Ole Nysom
HH 39
23651548 ole@nysom.net
Medlem:
Brian Berggreen
HH 27
43908500 brian.berggreen@gmail.com
Medlem:
Carsten Sørensen
HH 21
30426236 linda_carsten@msn.com
Medlem:
Henrik Hylleberg
HH 25
20296273 ahhylleberg@gmail.com
Medlem:
Peter Gensmann
HH 77
27955218 pege01@hotmail.dk
Revisor:
Camilla Manniche
HH 75
31417229 cmillamanniche@gmail.com