Grundejerforeningen Holmehavens historie: 
Grundene blev projekteret udstykket i 1966, og udmatrikuleret færdigt 21.09.1966. 
Udstykningen opstår således af 3 områder – gartner Jespersens der havde 36 grunde, Greve kommune ejede 14 grunde og fru Borgbjerg 21 grunde. 
Foreningens stiftende generalforsamling den 27. april 1967 dækkede gartner Jespersens 36 grunde, da kommunens grunde først blev solgt derefter. Fru Borgbjergs grunde  kommer med i foreningen fra ordinær generalforsamling den 26. november 1968. 
Foreningens bestyrelse stod for etablering af vej, el og vand, og førte forhandlinger omkring finansiering af dette, som vakte problemer med afslag fra flere pengeinstitutter trods kommunegaranti. 
Resterende byggemodning såsom kloak, vand og el til parcellerne blev projekteret sommeren 1967, og etablering af vandforsyning blev påbegyndt maj 1968 og elforsyningen var først  færdig februar 1969. 
Bestyrelsen accepterede et tilbud på etablering af vejene i Holmehaven i august 1967 og det blev til en foreløbig afleveringsforretning for vejene den 14. juli 1969, med en hel del mangler, og endelig aflevering fandt sted den 14.september 1970. 
De første huse blev bygget foråret 1969, og ved generalforsamlingen november 1969 var 23 huse færdige. 
Næste projekter for foreningen var etablering af græsrabat, kantsten, sidevejsudmundinger, parkeringsbåse, ligeledes tilsåning og beplantning af fællesarealet/grønt område. 
Ved generalforsamling den 30.11.71 blev vejbelysningen endelig besluttet, og belysningen lovet etableret inden julen 1971, men diverse problemer gav først lys i standerne den 14. februar ‘72. 
Efter etablering af det grønne område, med sti fra Holmehaven til kommunens sti og et par fodboldmål, blev der nedsat et “forskønnelsesudvalg” for planlægning af træer eller buske langs vejene. 
Det endelige projekt til færdiggørelsen af veje, kantsten, overkørsler m.m. blev vedtaget på generalforsamlingen den 21. november 1972, det endelige projekt accepteres 28. marts ‘73, og startes den 8. maj, og var færdiggjort 1. december ‘73, dog kom slidlaget på vejen først maj ‘74. 
Beplantning med opstammede platantræer langs vejene og færdigbeplantning og opstilling af legeredskaber på det grønne område, blev besluttet på generalforsamlingen den 28. november ‘73. 
Efter ansøgning fra bestyrelsen har kommunen overtaget vejene i Holmehaven den 1. november ‘75, i alt 1114 m. 
Lamper på stien over det grønne område etableres i ‘76, og bænkene og bordet i maj ‘77. 
Tunnelen under Holmagervej til Lilleholm/Storeholm etableres af kommunen i ‘83, dog uden barnevognsrampe som først etableres i november ‘88, efter utallige klager og rykkere til kommunen. 
Ligeledes starter historien om fællesantenne med et debatmøde på rådhuset i ‘83, og efter megen snak bliver Holme Antennelaug stiftet i ‘89, og de første antennekabler lagt ned 30. august ‘89. 
Holme Antennelaug bliver til Greve Kabel TV, september ‘96 overgår signalforsyningen til Tele Danmark Kabel TV, nu TDC og dermed kabelnet. 
Holmehavens sommerfest var et årligt tilbagevendende indslag indtil ‘84, og der kommer så først en “25 års jubilæumsfest” i ‘92 og en “30 års jubilæumsfest” i ‘97. Sommerfesten 2019 markerede foreningens 50 års jubilæum.
I 2020 frasælges fællesarealet matr. nr. 5aq, Mosede By, Greve, et areal på 6.800 kvadratmeter, til KLAR forsyning for etablering af regnvandsbassin, dette færdiggøres efterår 2021.

Grundejerforeningens formænd: 

27. april ‘67 (1. maj ‘67) Carl Poulsen
26. november ‘68 Poul Østerø
30.november ‘71 Eskild Truelsen
25. november ‘75 Jane Grundahl Christensen
25. november ‘81 Mogens Vemmelund
26. november ‘98 Erik Jensen
23. november ‘00 Ole Jensen
28. november ’02 Ole Nysom
27. november ’07 Jørgen Christensen
28. november ’12 John Olsen
22. november ’16 Peter Kreipke
27. november ’18 Brian Berggreen
26. november ’19 uden formand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grfhistorie/olenysom