Tilmeld dig betalingsservice – PBS

Privatlivspolitik

Ordensreglement for foreningen – klik her

Parkeringsregler

Brændeovne – nye regler

Grundejerforeningen – her er medlemskab obligatorisk, se vedtægterne.

Snerydning – der er snerydningspligt på stier og fortov ud for egen parcel.

  • Greve Kommune rydder vejene.
  • Grundejerforeningen foranstalter rydning på stien over fællesaralet.

Græsslåning – grundejerne er pligtige til at slå græs på stier ud for egen parcel. 

Hækkeklipning – grundejerne er pligtige til at holde hække inden for egen grund, se vedtægterne.

Flagregler – læs her

Renovation – dagrenovation hentes hver onsdag, 

  • Storskrald i klare sække, eller evt. bundtet afhentes 4.  onsdag i måneden. 
  • Haveaffald i specialsække eller grene bundtet afhentes 4. onsdag i måneden.
  • Metal, møbler, hvidevarer m.m. afhentes 4. onsdag i måneden.
  • Kemikalier, elektronik, byggeaffald m.m. skal afleveres på MiljøCenter Greve 

Olietanke – nye regler pr. 1. januar 2003

Antenneforening – her er ingen, men TDC net kan tilsluttes for alle. 

Medlemsoplysning til ejendomsmægler ved hus handel, her opkræves kr. 1.000.-