Tilmeld dig betalingsservice – PBS

Privatlivspolitik

Ordensreglement for foreningen – klik her

Parkeringsregler

Brændeovne – nye regler

Grundejerforeningen – her er medlemskab obligatorisk, se vedtægterne.

Snerydning – der er snerydningspligt på stier og fortov ud for egen parcel.

  • Greve Kommune rydder vejene.

Græsslåning – grundejerne er pligtige til at slå græs på stier ud for egen parcel. 

Hækkeklipning – grundejerne er pligtige til at holde hække inden for egen grund, se vedtægterne.

Flagregler – læs her

Renovation – dagrenovation hentes hver onsdag sommer/hver anden onsdag vinter (lige uger)

Olietanke – nye regler pr. 1. januar 2003

Antenneforening – her er ingen, men TDC net og Bornfiber kan tilsluttes af alle. 

Medlemsoplysning til ejendomsmægler ved hus handel, her opkræves kr. 1.000.-