Oprensning af forurenet jord

posted in: Indlæg | 0

Region Sjælland oprenser forurenet jord fra berørte boliggrunde i
Holmehaven
Der er i 2021 blevet bevilliget penge fra staten til oprensning af forurenet jord på flere
boliggrunde i Holmehaven.

Læs info fra Region Sjælland