Oprensning af forurenet jord

posted in: Indlæg | 0

Region Sjælland oprenser forurenet jord fra berørte boliggrunde i Holmehaven Der er i 2021 blevet bevilliget penge fra staten til oprensning af forurenet jord på flere boliggrunde i Holmehaven. Læs info fra Region Sjælland

Status på anlægget

posted in: Indlæg | 0

Det går godt fremad med vores arbejde, hvor vi nu er færdige med at anlægget et regnvandsbassin, der kan rumme 685 kubikmeter regnvand og sikre området mod oversvømmelser. Vi er samtidig nået ca. halvvejs i arbejdet med at anlægget et … Continued

Rydning af fællesarealet

posted in: Indlæg | 0

Orientering fra KLAR Forsyning Vi er nu gået i gang med at opstarte klimatilpasningsprojektet i det grønne områder Holmehaven/Muldåsen og Parkåsen samt Holmeåsen. Se orientering fra KLAR Forsyning

Salg af fællesarealet

posted in: Indlæg | 0

Fællesarealet er nu overtaget af KLAR forsyning, dvs. vores vedligeholdelse er forbi. Greve Museum har foretaget forundersøgelse, som er påkrævet før man går i gang. Der er afsat pæle der markerer bassinet. Der startes med bassinet over mod Parkås Udbuddene … Continued

Ekstraordinær generalforsamling

posted in: Indlæg | 0

Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling den 11. juni 2020 kl. 19 i Greve Borgerhus, vedrørende salg af fællesareal og vedtægtsregulering.   Se referat Se bassinprojektet teknisk Se bassin i satellitview Se vedtægterne

Mail info

posted in: Indlæg | 0

Mail-info system, al info fra bestyrelsen vil på sigt blive sendt ud via mail. Tilmeld dig vores mail-info system

Nabohjælp

posted in: Indlæg | 0

Gode råd til ferier – hvis du ikke er hjemme i en periode Tilmeld dig Nabohjælp. Tænd lyset flere steder i huset.                             Sørg for at der er … Continued