Status på anlægget

posted in: Indlæg | 0

Det går godt fremad med vores arbejde, hvor vi nu er færdige med at anlægget et regnvandsbassin, der kan rumme 685 kubikmeter regnvand og sikre området mod oversvømmelser.

Vi er samtidig nået ca. halvvejs i arbejdet med at anlægget et bassin mere i området, der kan opsamle 6.600 kubikmeter vand.

Når vi er færdige med gravearbejdet, skal bassinerne beplantes, og vi er lige nu ved at finde ud af hvilke planter, der skal bruges