Oprensningsgener

posted in: Indlæg | 0

Region Sjælland er bekendt med, at der i forbindelse med oprensningen efter Værditabsordningen på 20 ejendomme i Holmehaven, er sket skade på rabatter og græsdække på dele af fællesarealerne.
Skaderne er typisk forårsaget ved kørsel på arealerne med maskiner mv. i forbindelse med, at der er fjernet forurenet jord og tilkørt ny ren jord til de berørte grunde.
Den udførende entreprenør har for projektet foretaget fotoregistrering af berørte fællesarealer og –veje forinden opstart, så det er registreret hvilken tilstand arealerne var i før projektopstart. Når projektet er på et stadie, hvor der ikke længere er risiko for køreskader på fællesarealerne, er det aftalt, at de registrerede skader som følge af projektet, vil blive udbedret.
Da der bl.a. skal sås nyt græs på nogle af de berørte fællesarealer, er det dog aftalt med entreprenøren, at udbedringen af arealerne kan foretages under gunstigere forhold til foråret.
Vi beklager eventuel gene dette måtte medføre.